Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2020

Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

March 02 2020

5419 bd97
Reposted fromtichga tichga viaoski oski
the difference between ordinary and extraordinary is that little extra
— j.j

February 03 2020

6296 bc00
Reposted fromamphetamine amphetamine viaPoranny Poranny

February 01 2020

5292 4542 500
Straßenkunst, Frankfurt Sachsenhausen.
Reposted fromsommteck sommteck viaoski oski
5796 5349 500
Reposted fromsoftboi softboi via48hrs 48hrs

January 25 2020

7670 6e11 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafremde fremde
5256 5a6d
Reposted frommerkaba merkaba viafremde fremde
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viafremde fremde

January 24 2020

0120 d445 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viafremde fremde
Dlatego już dziś zamiast czekać na miłość, zacznij się rozwijać, poznawać nowe miejsca i zdobywać umiejętności, a gwarantuję Ci jedno: nawet jeżeli nie poznasz miłości swojego życia, to z pewnością staniesz się szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem.
— Ewa Z. - "Jak na co dzień budować szczęśliwą relację z partnerem. Krótka recepta na udany związek"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
9477 2ede
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaPoranny Poranny
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline via48hrs 48hrs
8660 c759 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaimpressive impressive

January 20 2020

1924 550c 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaoski oski
8822 1942
Reposted fromtfu tfu viaoski oski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...