Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaimpressive impressive
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton

May 11 2020

May 01 2020

Życie polega nie na oddychaniu, ale na chwilach, w których wstrzymujemy oddech.
— Krzysztof Bochus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
3075 0e24 500
Kraków 
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaoski oski
5731 5c06
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via48hrs 48hrs
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs
3900 8814 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Pamiętaj! Ty nie jesteś żadnym "może", nie jesteś żadnym "ewentualnie", nie jesteś nikim na "jutro", nie jesteś żadnym "zobaczymy", i nigdy nie byłaś i nie będziesz żadnym "nie jestem pewien". Ty jesteś "tu i teraz", na "dobre i na złe", Ty jesteś kimś "na zawsze". Jesteś warta wszystkiego. Zawsze byłaś i zawsze będziesz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie.
— Jim Jarmusch
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

April 24 2020

2518 2525 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoski oski

March 27 2020

7117 d3c9 500
Reposted fromxxyxx xxyxx viaoski oski
9888 ea2b 500
Reposted fromFuckYourFeelings FuckYourFeelings viaoski oski
1984 5e8b 500
Reposted frompunisher punisher viaoski oski
7410 766b 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaoski oski
3491 eae3 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaoski oski

March 24 2020

6793 9f4c 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaoski oski
Spała, naga, w moich ramionach i wcale nie chodzi o to, że była naga, ale że była moja i na zawsze.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
2120 a6c6
Reposted fromZircon Zircon viaoski oski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...