Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

8179 fbce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpressive impressive
0380 53a4
Reposted fromiminlove iminlove viaPoranny Poranny
9472 ee36 500
Reposted from1911 1911 viaPoranny Poranny

September 29 2018

Ja nie będę się Tobie tłumaczył, bo sam tego nie żądam od ciebie. Gdy wrócisz narąbana w środku nocy, wezmę cię, położę do łóżka, ściągnę ubrania i przykryję. Nie zapytam: "gdzie byłaś?" ale "czy bawiłaś się dobrze?" po co ja będę się pytał co robiłaś, kurde. Ufam Tobie, totalnie ludzkie zaufanie. I tu zrozumiałem, że to Ty jesteś tą i że to jest miłość. Że to ciebie spotkałem i dla ciebie chcę walczyć.
— znalezione
6669 b28a
Reposted fromamelia amelia viaPoranny Poranny
1736 dbc6
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
"A może warto dalej żyć, przetrwać złe chwile i później z pobłażliwym zdumieniem przypomnieć sobie te drobne okruchy klęsk i dziwić się, że tyle mogły znaczyć kiedyś i tak niewiele brakowało do ostatecznego kroku.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs

August 19 2018

9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaoski oski

August 17 2018

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
4506 fa59 500
Reposted fromdeviate deviate viaimpressive impressive
1222 9128 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted fromszopkowa szopkowa via48hrs 48hrs
1332 e81a 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 16 2018

Reposted frommrrru mrrru viaMsChocolate MsChocolate
6660 d8a4 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Azalea Paradise

July 24 2018

Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl