Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Wszystkich nas dotyczy pytanie, jak przebudzić się z koszmaru swego życia. Nie wszyscy dostrzegają ten problem. Niektórzy są tak uśpieni, że nawet nie wiedzą, iż śpią, i nie widzą, jaką krzywdę sobie wyrządzają.
— Colin P. Sisson – Wewnetrzne Przebudzenie
Reposted fromSalute Salute viadoubleespresso doubleespresso
6025 b2dc 500
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viacorazblizej corazblizej

June 09 2017

June 04 2017

Niedzielne popoludnie. Relaksujac sie z rodzina po obiedzie, wlaczylismy tv z nadzieja na jakas familijna rozrywkę (tak, wiem...). Breaking news: ataki w Londynie. Czlowiek z telewizji, jakis ekspert, mowi o tym jak skutecznie obronic sie przed napastnikiem. Niedzielne popoludnie. Welcome in 2017.

May 28 2017

To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam
— Andrzej Poniedzielski "***"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamidnightlover midnightlover
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viasilence89 silence89
8138 b2f7 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viategoniema tegoniema
- Bukowski "Miłość to piekielny pies"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via2708 2708
8001 a17b
Reposted frommisza misza via2708 2708
 Jak dowiedli socjologowie-statystycy, fraza "należy w życiu spróbować wszystkiego", znacznie częściej oznacza narkotyki i amatorskie porno, niż fizykę kwantową czy chemię molekularną. 
— // lovemeplease.soup.io
Reposted fromlovemeplease lovemeplease via2708 2708
0469 6781
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 24 2017

2250 f8b4
Reposted fromretro-girl retro-girl viacorazblizej corazblizej
"Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia".
— Tarryn Fisher
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland via2708 2708

May 12 2017

5227 dd70
Reposted fromtfu tfu via2708 2708
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 via2708 2708
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl