Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viacorazblizej corazblizej

March 07 2017

7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagronsaker gronsaker
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viagronsaker gronsaker
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viablacktoblack blacktoblack

March 05 2017

9141 e30e
Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viaamelinowa amelinowa
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viachrzrzrz chrzrzrz
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viachrzrzrz chrzrzrz
8769 40f9 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viagronsaker gronsaker

March 02 2017

6576 3505
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromjozefspace jozefspace via2708 2708

February 22 2017

Reposted fromhysterie hysterie viajustjustjust justjustjust
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
5444 c02a
Reposted fromellen-degeneres ellen-degeneres viaaname aname
9316 319e
Reposted fromlady-fraser lady-fraser vialaparisienne laparisienne
8625 b5d8
https://xkcd.com/1802/ - Phone
"[*disables social networking accounts*] [*social isolation increases*] Wait, why does this ALSO feel bad?"
Reposted fromgruetze gruetze viakundel kundel
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialaparisienne laparisienne

February 21 2017

Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viamonsoon monsoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl